Ontvang je deze nieuwsbrief in een vreemde opmaak of zonder afbeeldingen? Klik dan hier om de online versie te bekijken.
tennisles.nl
Ga naar website
tennisles.nl

'Breaking News'
Tennisles goedkoper? YES WE CAN!

TennisXXL Facebook
TennisXXL Twitter
TennisXXL Youtube
TennisXXL Youtube
tennisles.nl tennisles.nl tennisles.nl
HET NIEUWE XXL
EEN TENNISJAAR
XXL VOORDELEN


Abonnementen al vanaf 19,95 p/mnd Leuke evenementen en betere aansluiting bij jouw agenda.

Een nieuw les concept, een nieuwe stijl en een nieuwe start van de les cursus.


Een les seizoen dat gelijk loopt met een schooljaar.

rekening houden met schoolvakanties en nog maar 1 keer per jaar inschrijven.

Ieder moment van het jaar kunnen instromen.
Maandelijkse betaling, meedoen aan alle XXL dag activiteiten, 1 abonnement voor het hele gezin, nog maar 1 keer per jaar inschrijven, lessen die gelijk lopen met het schooljaar etc.

Allemaal voordelen voor jou.Ook jouw club kan profiteert van het nieuwe XXL concept.lees meer
lees meer
lees meer
tennisles.nl
tennisles.nl
LES ABONNEMENTEN
 
Nooit meer 'upfront' het volledige lesbedrag betalen, maar in maandelijkse termijnen.

Speciale aandacht voor het Gezins abonnement. Met 1 abonnement voor het hele gezin tennisles volgen!
 
lees meer
tennisles.nl
tennisles.nl
EVENT ABONNEMENT
 
Nieuw bij XXL Tennis. Met dit abonnement verzeker jij jezelf van een jaar lang meedoen met alle XXL dag activiteiten in de schoolvakanties.
 
lees meer
tennisles.nl
XXL TENNIS | YOUR GAME - OUR SERVICE

BELEEF OPTIMALE VRIJHEID & TENNISPLEZIER
Contact
Afmelden voor de nieuwsbrief